Бердянська сільська рада

Мангушського району, Донецької області

Телефон: 068 485 2967

Бюджет участі

                                                   Цільова програма «Бюджет участі Бердянської сільської ради»

І. Загальна частина

 • Цільова програма «Бюджет участі Бердянської сільської ради» (далі – Програма) встановлює та регулює систему взаємодії влади Бердянської сільської ради та жителів громади щодо реалізації проектів за рахунок коштів бюджету Бердянської сільської ради.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів партиципаторного бюджетування.

У Програмі застосовуються такі терміни:

 • Бюджет участі (партиципаторне бюджетування) – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на залучення жителів, які постійно проживають у межах Бердянської сільської ради до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету Бердянської сільської ради, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Бердянської сільської ради;
 • рада експертів – група фахівців із представників апарату Бердянської сільської ради, яка створюється розпорядженням голови Бердянської сільської ради для аналізу проектів;
 • відповідальні працівники – працівники апарату Бердянської сільської ради, які координують питання функціонування Бюджету участі, здійснюють підготовку проектів нормативно-правових актів та забезпечують співпрацю з громадськістю щодо питань Бюджету участі;
 • проект – пропозиція, яка подана автором відповідно до форми подання проекту та відповідає вимогам, які визначені Положенням про Бюджет участі у Бердянській сільській раді;
 • автор – повнолітній дієздатний громадянин України віком від 18 років, який постійно проживає у межах Бердянської сільської ради;
 • карта аналізу проекту – формуляр, який заповнюється експертною групою;
 • пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені розпорядженням голови Бердянської сільської ради;
 • голосування – процес визначення жителями проектів-переможців серед поданих проектів у електронному та паперовому вигляді;
 • встановлення підсумків голосування – підрахунок голосів, поданих за кожен із проектів відповідно до онлайн-голосування та заповнених паперових бланків для голосування;
 • проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів.
 • головні розпорядники бюджетних коштів – органи Бердянської сільської ради в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів – переможців.

ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої направлена програма

Вирішення проблем суспільства і громади – це соціальне прагнення будь-якої влади. Але процес управління повинен містити двосторонню взаємодію. Влада самостійно вирішити всі проблеми неспроможна. Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності громади. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій територій громади, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи тощо. Бюджет участі (партиципаторне бюджетування) є хорошим світовим досвідом щодо можливостей залучення громадян до процесу підготовки і прийняття рішення.

Запровадження Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу органу місцевого самоврядування з жителями, які проживають на території сільської ради, створенню умов для реалізації територіальною громадою права брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення покращення інфраструктури та добробуту жителів громади.

 

III. Мета програми

Проведення Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу влади Бердянської сільської ради  із жителями, які постійно проживають на території Бердянської сільської ради, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми, строки виконання програми 

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії влади Бердянської сільської ради та жителів громади у бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу прийняття рішень та розв’язують найбільш нагальні проблеми громади.

Виконання Програми розраховано на  2020 рік.

 

 1. Завдання та заходи програми

Завдання програми:

 1. Інформаційна і промоційна кампанія.
 2. Подання проектів.
 3. Перевірка проектів.
 4. Голосування за проекти та підрахунок результатів.
 5. Реалізація проектів та оцінка процесу.
 1. Обсяги і джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів бюджету Бердянської сільської ради  за кодами тимчасової класифікації видатків та визначається у рішенні про бюджет на відповідний рік.

Розмір суми Бюджету участі Бердянської сільської ради на 2020 рік визначається рішеннями про бюджет.

Напрями використання коштівВідповідальний виконавецьПрогнозний обсяг коштів,  тис. грн.
2020 р.
Загальний фонд
1.Виконання об’єктів, які визнано проектами-переможцямиголовні

розпорядники бюджетних коштів

150,000

 

VIІ. Контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють Бердянська сільська рада, рада експертів, відповідальні працівники, відповідно до повноважень.

Відповідальні працівники у процесі виконання програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень. А також забезпечують контроль за проведенням інформаційної і промоційної компанії, дотриманням хронології бюджету участі, конкретних  етапів і дат проведення заходів.

Рада експертів спільно із відповідальними працівниками контролює етап перевірки проекту, про що свідчитимуть заповнені картки аналізу проектів, розміщення їх сканованих копій на сайті Бердянської сільської ради та підготовлений список позитивно і негативно оцінених проектів, бланк для голосування з назвами проектів та зазначенням сум на їх реалізацію.

Головні розпорядники бюджетних коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку реалізації заходів Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують ефективне використання коштів, виділених на реалізацію проектів – переможців, оприлюднюють звіти про виконання проектів, співпрацюючи протягом часу реалізації проекту з авторами. Після реалізації проекту звіт, який включає фото та інші матеріали, розміщується на веб-сайті Бердянської сільської ради.

 VIІІ. Очікувані результати виконання програми

Очікуваними результатами виконання програми є:

 • створення ефективного механізму взаємодії Бердянської сільської ради та жителів сільської ради в бюджетному процесі;
 • залучення жителів до процесу прийняття рішень органів місцевого самоврядування;
 • формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
 • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
 • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям Бердянської сільської ради можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;
 • вирішення питань, які найбільш хвилюють жителів Бердянської сільської ради.

ІХ. Звітність про хід виконання Програми

У кінці 2020 року відповідальний працівник Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та у грудні місяці подає на розгляд до Бердянської сільської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд до Бердянської сільської ради разом із пояснювальною запискою.

 

Положення про Бюджет участі Бердянської сільської ради

на 2020 рік

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1  Положення про Бюджет участі Бердянської сільської ради (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення процесу партиципаторного бюджетування у Бердянській сільській раді.

 • Бюджет участі – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах Бердянської сільської ради, до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету Бердянської сільської ради, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Бердянської сільської ради.
 • Процес Бюджет участі – процес складання, розгляду, відбору, затвердження, виконання проектів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства, який триває календарний рік.

1.4           Проведення Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу влади Бердянської сільської ради із жителями, які постійно проживають на території Бердянської сільської ради, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».1.5  Участь у функціонуванні партиципаторного бюджетування можуть брати ініціативні жителі та групи громадян, громадські об’єднання та організації, інші інституції громадянського суспільства, які ведуть свою діяльність на території Бердянської сільської ради.

 • Фінансування Бюджету участі в Бердянській сільській раді здійснюється за рахунок коштів бюджету Бердянської сільської сільської ради.  
 • Бюджет участі Бердянської сільської ради на 2020 рік складає 150 000,00 (Сто п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) грн.
 • Загальний обсяг Бюджету участі визначається Бердянською сільською радою на відповідний рік згідно програми «Бюджет участі Бердянської сільської ради на 2020 рік». Відповідно до бюджетних надходжень, Бюджет участі щороку може збільшуватись.
 • Розмір одного проекту не повинен перевищувати 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн. Відповідно до бюджетних надходжень максимальний розмір коштів на один проект щороку може збільшуватись. Співфінансування проектів можливе, але не є обов’язковою умовою.
 • Інформація про Бюджет участі Бердянської сільської ради оприлюднюється у рубриці «Конкурс проектів» офіційного веб-сайту Бердянської сільської ради  https://berdjanska.silrada.org

Розділ 2. Відповідальні працівники та Рада експертів

2.1. Відповідальні працівники Бюджету участі призначаються розпорядженням сільського голови для організації процесу консультування, подання, прийому, реєстрації, висвітлення на сайті та промоції щодо проектів.

2.2. Рада експертів, утворюється розпорядженням сільського голови, складається не більше ніж з 10 осіб, з яких 1/3 складають представники громадських організацій та представники депутатського корпусу, а 2/3 – представники органів місцевого самоврядування з числа профільних спеціалістів.

2.3. Кількісний та персональний склад Ради експертів затверджується розпорядженням сільського голови на основі пропозицій від представників громадських організацій, депутатів сільської ради, батьківських комітетів шкіл та садочків тощо.

2.4. Рада експертів обирає зі свого складу голову та секретаря під час першого засідання. Всі рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Ради експертів після їх підписання головою та секретарем оприлюднюються на офіційному веб-сайті Бердянської сільської ради https://berdjanska.silrada.org

2.5. Функції Координаційної Ради:

– приймати рішення про відповідність проектів вимогам цього Положення та Програми;

– проводити попередній розгляд проектів, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

– подавати висновки та рекомендації щодо проектів, поданих для фінансування за рахунок коштів Бюджету участі;

– приймати рішення щодо включення проектів в перелік для голосування;

– отримувати інформацію про хід реалізації проектів, що фінансуються за рахунок коштів Бюджету участі;

– визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань Бюджету участі на засіданнях виконавчого комітету Бердянською сільської ради, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях Бердянської сільської ради;

– контролювати хід реалізації проектів, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів;

– визначати формат публічного представлення і попереднього обговорення проектів;

– визначати порядок особистого голосування та розміщення пунктів для голосування;

– виходити з пропозиціями до голови Ямницької сільської ради щодо організаційних моментів;

– проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт  Бердянської сільської ради (https://berdjanska.silrada.org) про час та місце проведення засідання;

– звітувати за результатами реалізації проектів.

2.6. Рада експертів працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються більшістю голосів від складу ради. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Ради експертів. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Ради експертів має вирішальне значення.

2.7. Рада експертів затверджується на терміном на один рік з моменту підписання розпорядження селищним головою.

2.8. Припинення членства в Раді експертів здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

2.9. Рада експертів діє на підставі Програму «Бюджет участі Бердянської сільської ради  на 2020 рік» та Положення про Бюджет участі.

 Розділ 3. Інформаційна та промоційна кампанія 3.1 Інформаційна кампанія Бюджету участі  Бердянської сільської ради проводиться постійно.3.2. Інформаційну кампанію проводять відповідальні працівники, а також інші виконавчі органи Бердянської сільської ради.3.3. Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи:

3.3.1. ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами Бюджету участі, а також заохочування мешканців до подання проектів;

3.3.2. інформування про хронологію, етапи і дати проведення заходів;

3.3.3 представлення отриманих проектів та заохочення до участі у голосуванні;

3.3.4. розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Бюджету участі.

Розділ 4. Подання проектів

4.1. Проект можуть подавати жителі, які постійно проживають у межах Бердянської сільської ради та яким виповнилося 18 років. Посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати сільської ради  Бердянської сільської ради бути подавачами не можуть.

4.2. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

4.3. Вимоги до проекту:

– реалізація проекту повинна здійснюватися в межах одного календарного року;

– реалізація проекту має бути в компетенції органів місцевого самоврядування;

– реалізація повинна здійснюватися на території Бердянської сільської ради;

– сфера реалізації проекту повинна бути публічною.

4.4. У рамках Бюджету участі не можуть прийматися до розгляду наступні проекти, які:

– носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

– суперечать діючим програмам Бердянської сільської ради або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

– суперечать чинному законодавству України;

– передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

4.5. Проект має бути поданий відповідно до форми з мінімальною кількістю підписів – 10 (окрім автора проекту).

4.6. Форма проекту у електронній версії доступна на офіційному веб-сайті Бердянської сільської ради (https://berdjanska.silrada.org ) у рубриці «Конкурс проектів»

4.7. Ознайомлення зі сканованими заповненими формами проектів здійснюється на офіційному веб-сайті Бердянської сільської ради (https://berdjanska.silrada.org ) у рубриці «Конкурс проектів».

4.8. Кожен житель Бердянської сільської ради в період подання ідей може підтримати не більше ніж 1 проект.

4.9. Форма проекту складається та подається протягом 30 днів:

– поштою за адресою: Бердянська сільська рада 87430, Донецька  обл., Мангушський р-н, с.Бердянське, вул. Київська, буд. 55

– електронною поштою за адресою berdjanss@ukr.net у вигляді відсканованого оригіналу документу.

4.10. До проекту обов’язково додається кошторис витрат (бюджет проекту).

4.11. Пріоритетні напрямки проектів:

 • Підтримка ініціатив у сфері благоустрою громади. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: реалізація заходів щодо формування поведінки дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища та створення умов, які сприяють чистоті й красі своєї громади (ремонт, будівництво дитячих і спортивних майданчиків; благоустрій парків, скверів; ремонт пам’ятників; ліквідація стихійних звалищ тощо), а також іншу діяльність, не обмежуючись даним переліком.
 • Підтримка ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та популяризації занять спортом. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: проведення просвітницьких акцій серед підлітків, спрямованих на роз’яснення проблеми поширення ВІЛ-інфекції, проблеми наркоманії, шкоди куріння та пропаганду здорового способу життя; залучення в спорт дітей, молоді та старшого покоління і впровадження інноваційних форм пропаганди здорового способу життя; організація змістовного дозвілля для дітей шкільного віку в позаурочний та канікулярний час, організація спортивних заходів, турнірів, змагань та інших громадських ініціатив у цій сфері).
 • Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: просування мистецтва, створення умов для самовираження дітей, молоді (арт-проекти, арт-клуби тощо), а так само іншу діяльність, не обмежуючись цим переліком.
 • Підтримка громадських ініціатив у сфері енергоефективності та енергозбереження. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: роботу по активізації громадськості у напрямі використання енергоефективних та енергозберігаючих технологій, але не обмежуватися даним переліком).

 

Розділ 5. Перевірка проекту

5.1. Заповнені форми подання проектів підлягають попередній перевірці, яку проводять відповідальні працівники.

5.2. У разі, якщо форма заповнена не повністю або з помилками, відповідальні працівники по телефону або електронною поштою повідомляють про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 днів з дня отримання інформації.

5.3. З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного проекту відповідальні працівники після формальної перевірки передають скановані форми до Ради експертів, яка створюється розпорядженням Бердянського сільського голови.

5.4. Рада експертів протягом 15 днів з дня отримання сканованих проектів здійснює аналіз та заповнює картку аналізу проекту та надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту в бланк для голосування.

5.5. У разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою члени Ради експертів відповідно до повноважень звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів.

5.6. Члени Ради експертів відразу передають відповідальним працівникам заповнені карти аналізу проектів.

5.7. Внесення будь-яких змін в проекти, зокрема, зміни локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів даних проектів.

5.8. На основі результатів роботи Ради експертів відповідальні працівники складають списки позитивно і негативно оцінених проектів.

5.9. Списки з проектами, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з аргументованими мотивами відмови), розміщуються на веб-сайті Бердянської сільської ради (https://berdjanska.silrada.org) у рубриці «Конкурс проектів».

5.10. Відскановані заповнені карти аналізу проектів розміщуються на офіційному веб-сайті Бердянської сільської ради  (https://berdjanska.silrada.org) у рубриці «Конкурс проектів».

 

Розділ 6. Голосування за проекти та підрахунок результатів

6.1. Вибір проектів, які попередньо отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють жителі, які постійно проживають у межах Бердянської сільської ради та яким виповнилося 18 років, шляхом відкритого голосування у пунктах голосування, які вказуються у програмі «Бюджет участі Бердянської сільської ради на 2020 рік» та Інтернет-голосуванням.

6.2. Кожен учасник голосування може підтримати водночас до трьох проектів, вказавши в бланку для голосування номери проектів. Послідовність номерів проектів не впливає на їх рейтинг.

6.3. Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше як за 14 днів до дня початку голосування на веб-сайті Бердянської сільської ради (https://berdjanska.silrada.org).

6.4. В пунктах голосування можна отримати перелік проектів, які визначені для голосування.

6.5. Вибір проектів, які визначені для голосування, здійснюється у електронній версії на веб-сайті Бердянської сільської ради ((https://berdjanska.silrada.org) у рубриці «Конкурс проектів».

6.6. Голосування відбувається шляхом:

– голосування у рубриці ««Конкурс проектів» на веб-сайті Бердянської сільської ради (https://berdjanska.silrada.org).

– голосування у спеціально-визначених пунктах голосування шляхом заповнення бланку та спеціальної скриньки.

6.7. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок балів, відданих за кожний проект окремо, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі та подальше укладання списків з результатами голосування.

6.8. Реалізовуватимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою, але при цьому враховуються наступні умови:

– всі проекти-переможці не можуть бути реалізовані в одному населеному пункті громади (переможцем буде визнаватися наступний по рейтингу проект з іншого населеного пункту, в разі його наявності);

– якщо організатори виявлять махінації в процесі голосування (подвійне голосування, неіснуючий голос, неіснуючі адреси або з-за меж сільської ради та інші), то ці голоси не будуть враховуватися до даних проектів;

6.9. Якщо в результаті голосування два або більше відібраних проекти будуть суперечити один одному, приймається той проект, який отримав найбільшу підтримку.

Розділ 7. Реалізація проектів та оцінка процесу

7.1. Проекти починають реалізовуватися відповідно до графіка реалізації Бюджету участі Бердянської сільської ради та графіків самих проектів-переможців.

7.2. Організатором та/або виконавцем та/або інвестором щодо реалізації проеку, який переміг, може виступати переможець проекту, але фінансування проекту залишається за Бердянською сільською радою ОТГ через головних розпорядників бюджетних коштів.

7.3. Автор проекту відповідає за реалізацію проекту у відповідності до видів діяльності представлених у Заявці проекту та контролює виконання свого проекту на будь-якому етапі.

7.4. Автор проекту залишає за собою право:

– рекомендувати підрядні організації для реалізації проекту;

– контролювати цільове витрачання коштів за проектом.

7.5. З метою вдосконалення процесу реалізації Бюджету участі головний розпорядник бюджетних коштів (виконавець проекту), або за його пропозицією інша особа, здійснює подання звітів про виконання проекту, згідно з рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Розділ 8. Порядок звітування

8.1. Про результати реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі, Рада експертів формує загальний звіт на основі звітів, що надійшли від авторів проектів-переможців, головних розпорядників коштів, комунальних підприємств, установ та організації, які брали участь в реалізації проектів.

8.2. Загальний звіт про виконання Програми виноситься на чергове пленарне засідання сесії Бердянської сільської ради в кінці бюджетного року головою Ради експертів.

8.3. Звіт включає в себе:

– загальний опис проектів;

– опис робіт, які було проведено та їх послідовність (а також інформація про невиконані заплановані роботи та причину невиконання);

– фактичний бюджет проекту;

– фото-звіт проекту

8.4. Звіти про виконання Програми та кожного проекту підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Бердянської сільської ради.

Секретар сільської ради                     Олена Клименко

 Рішення сесії № 1117

Архіви

1200px Дія

ПОРТАЛ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

Igov
Banerbpd 170x100