Бердянська сільська рада

Мангушського району, Донецької області

Телефон: 068 485 2967

Перспективний план розвитку Бердянської сільської ради на 2019-2021 роки

Перспективний план розвитку

Бердянської сільської ради територіальної громади Донецької  області

на 2019-2021 роки

І. Вступ

            Законодавчою та методичною основою розробки перспективного плану розвитку Бердянської сільської ради територіальної громади Донецької  області на 2019-2021 роки (далі – План на 2019-2021 роки) є Указ Президента України від 6 грудня 2018 року № 412 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади»

            В основу Плану на 2019-2021 роки покладені Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року (розпорядження голови Донецької ОДА № 498 від 21.06.2016 року).
Основною метою Плану на 2019-2021 роки є забезпечення підвищення добробуту населення громади за рахунок розв’язання існуючих першочергових проблем соціально-економічного розвитку громади, з урахуванням наявних матеріальних, фінансових, інтелектуальних ресурсів громади.

               Керуючись вимогами ст. 133, 140-146  Конституції України, вимогами ЗУ  “Про місцеве самоврядування в Україні”, яка передбачає, що рішення громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності, вимоги ЗУ “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, враховуючи задекларований в законі принцип добровільності об’єднання, та враховуючи гарантований ст. 140 Конституції України,  права територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України, Бердянська сільська рада  дійшла висновку, дотримуватися  саме плану розвитку сіл Бердянської сільської ради як самостійної територіальної громади та адміністративно-територіальної одиниці. Об’єднання з  більшими територіальними громадами може призвести  до погіршення історичних,  природних,  етнічних, культурних чинники, які склалися в межах сіл. Зменшення кількості органів місцевого самоврядування, у разі об’єднання, призведе до погіршення реагування на звернення громадян, обмежить права громадян на участь у місцевому самоврядуванні, обмежень права громадян доступу до представницького органу у зв’язку з його віддаленістю, обмежить права громадян на учать у вирішенні питань місцевого значення, у зв’язку зі зменшенням кількості органів місцевого самоврядування, призведе до погіршення соціально-економічних чинників на території села та призведе  до погіршення якості та доступності публічних послуг, що надаються територіальній громаді існуючим органом місцевого самоврядування. Враховуючи суттєві перспективи розвитку сіл, які було досягнуто за останні роки та у зв’язку з чим існує доцільна необхідність дотримуватися  саме плану розвитку сіл Бердянської сільської ради як самостійної територіальної громади та адміністративно-територіальної одиниці.

ІІ. Загальна характеристика громади

                Бердянська сільська рада розташована в північно-східній частині Мангушського району Донецької області. На території сільської ради розташовано 5 населених пунктів: с. Агробаза, с. Бердянське, с. Приазовське, с. Приміське,                      с. Шевченко. Адміністративним центром є с. Бердянське.
Віддаленість села Бердянське до районного центру смт. Мангуш складає 13 км., до м. Маріуполя – 7 км, до найближчої залізничної станції 12 км, до аеропорту  5 км. Найвіддаленіший населений пункт  до міста Маріуполь  знаходиться на відстані 15 км. Через територію Бердянської сільської ради проходять траси регіонального значення Т-0803 та міжнародного значення –М-14. Територія сільської ради становить 118,5578 км.2.
Чисельність населення складає 2 364, з них: с. Бердянське- 638 осіб,                              с. Агробаза -452 особи, с. Шевченко – 111 осіб, с. Приміське – 324 особи,                              с. Приазовське – 839 осіб. На території ради дітей віком до 18 років – 498 осіб. Чисельність населення віком від 55 до 60 років -116 осіб. Чисельність осіб непрацездатного віку (пенсіонерів) -723 особи. Переважна більшість населення корінної національності – українці, росіяни.

Структура земельного фонду:

Загальна площа території сільської ради становить 11855,78 га, з них:
• сільськогосподарські угіддя –____________га
• рілля – 180,672га
• багаторічні насадження (пагодні) –  259-га
• пасовища – 677,3909 га.

Освіта (дошкільні заклади, школи)
Освіта Бердянської територіальної громади представлена 1 дошкільним навчальним закладом та 2 загальноосвітніми школами в с. Бердянське та                       с. Приазовське.

            Дошкільний навчальний заклад «Дюймовочка» трьохгруповий, розрахований на 60 дітей. На даний час відвідує 53 дитини. Чисельність працівників складає 17 чоловік.. У 2017 році було проведено капітальний ремонт будівлі дитячого садку на суму 1 978 090,08 грн.
В громаді працюють 1 загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів в с. Бердянське та 1 – Приазовська філія  І-ІІ ступенів Мангушської загальноосвітньої школи № 1: У школах працює 27 педагогів, Бердянська ЗОШ розрахована на 400 дітей, Приазовська ЗОШ на 160 дітей. На даний час відвідують Бердянську ЗОШ 126 дітей, Приазовську ЗОШ – 80 дітей. Організоване безкоштовне харчування в шкільній їдальні для учнів 1 – 4 класів та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей сиріт, дітей з малозабезпечених сімей.

                На виконання районної Програми «Шкільний автобус» з метою виконання вимог законодавства щодо безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів до місця навчання і додому, забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття середньої освіти витрачаються кошти  у сумі 200 000,00 грн. Підвіз учнів до Бердянської ЗОШ та дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» здійснюється за програмою «Шкільний автобус». Також  сільська рада витрачає з власного бюджету кошти на паливно-мастильні матеріали та запасні частині для забезпечення підвозу дітей, на ремонт шкільного автобусу.

Охорона здоров’я
На території громади функціонують відомчі заклади охорони здоров’я:
–    2 фельдшерсько-акушерськими пунктами в с. Агробаза та с. Бердянське;
– 1 фельдшерськими пунктами с. Приазовське; з загальною  чисельністю працюючих 6 чоловік. У 2019 році зроблено капітальний ремонт будівлі ФАПу в с. Бердянське за кошти ДФРР.

Культура (інституції, проведення вільного часу, туристичний  потенціал)
Для організації культурного відпочинку та дозвілля населення на території Бердянської сільської ради територіальної громади Донецької області працюють:
– 1 будинок культури в с.Бердянське з чисельністю працюючих 6 чоловік;
– 1 сільський  клуб в с. Приазовське з чисельністю працюючих 3 чоловік;

Кількість місць в Бердянському СБК 286, в Приазовському сільському клубі – 150.
– 2 сільських бібліотек, з чисельністю працюючих 2 чоловік.

Фізкультура і спорт

Спортивне життя громади є активним. В селах  Агробаза та Приазовське, Бердянське є футбольні поля, що дають змогу всім бажаючим у вільний час займатися футболом,. В селі Агробаза  збудовано та функціонує  спортивний тренажерний  майданчик. Заплановано будівництво ще двох тренажерних майданчиків в с. Шевченко та с. Приазовське. В селі Агробаза працює секція з дзюдо, яку відвідує 35 дітей. Також в сільській раді є власна футбольна команда «Агробаза» з чисельністю 15 гравців, волейбольна та баскетбольні команди.

Торгівля (підприємництво)

               В населених пунктах громади торгівля ведеться  в магазинах приватних підприємців, які забезпечують жителів продуктами харчування, засобами гігієни, промисловими товарами та ін.  На території ради функціонують 10  підприємств  роздрібної торгівлі,  1 закусочна, 2 кафетерія, 1 кафе.

 Економічна активність і структура економіки (сільське господарство, підприємства)
Спеціалізація економіки Бердянської сільської ради – аграрна. В структурі економіки громади сільське господарство займає 80%. Пріоритетна спеціалізація аграрного сектору економіки – вирощування зернових.
Сільське господарство громади представлене 3 великими  сільськогосподарськими підприємствами: Харвест Холдинг, ТОВ «СП «Тітан», ТОВ «Малинівка» та багатьма фермерськими господарствами і в основному, – це рослинницького спрямування.

ІІІ. Основні завдання Плану  на 2019 -2021 роки

Основними завданнями Плану на 2019-2021 роки є:

 • створення інфраструктури підтримки бізнесу;
 • виготовлення просторово-планувальної документації, підготовка інвестиційних майданчиків;
 • розвиток комунального підприємства для надання житлово-комунальних послуг та благоустрою території;
 • забезпечення належної якості доріг та супутньої інфраструктури;
 • проведення заходів з енергозбереження;
 • підвищення рівня якості освіти, послуг закладів охорони здоров’я в громаді;
 • розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя;
 • забезпечення громадської безпеки;
 • розвиток веб-сайту та групи громади у соціальній мережі Facebook, їх просування та залучення членів громади до їхньої роботи.

План на 2019-2021 роки розроблений на основі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської сільської ради та із врахуванням пропозицій  громадськості.

ІV. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку

Цілями та пріоритетами перспективного плану розвитку Бердянської  сільської ради територіальної громади  Донецької області на 2019-2021 роки є створення в середньостроковій перспективі підґрунтя для:

 • посилення економічної бази розвитку громади за рахунок розвитку малого підприємництва, створення умов для залучення інвестицій та підвищення доходів сільських домогосподарств;
 • розвитку території громади за рахунок формування системи надання якісних житлово-комунальних послуг, розвитку інженерної інфраструктури в громаді та підвищення якості життя в громаді;
 • розвитку громадського суспільства через запровадження принципів та механізмів участі громади в процесах управління її розвитком.                                                  Шляхи підвищення конкурентоспроможності Бердянської сільської ради територіальної громади Донецької області на 2019-2021 роки
 1.  Збереження та розвиток спроможності громади
  Пріоритетні напрямки розвитку:
 • розробка містобудівної документації
 • збереження комунальної власності
 • збереження і розвиток інфраструктури АПК

 Ключові заходи:

 • розробити інтерактивні карти та схеми планування території громади
 • реконструкція та модернізація всіх комунальних закладів
 • відновити лісосмуги та зелені багаторічні насадження
 • визначення земельних ділянок чи приміщень, що можуть бути надання інвестору для реалізації проектів
 1.  Інтеграція сільських територій
  Пріоритетні напрямки розвитку:
 • підтримка економічної активності населення громади
 • розвиток інфраструктури у сільській місцевості
 • підвищення якості соціальних та культурних послуг

Ключові заходи:

 • створення підприємства по виробництву альтернативного палива
 • розвиток «сільського зеленого» туризму
 • покращення водо забезпечення
 • організація побутового обслуговування населення
 • розвиток фізичної культури та спорту
 • будівництво соціального житла
 • проведення заходів з енергозбереження
 • осучаснення бібліотек
 • створення ЦНАП
 1.  Підвищення доходів сільських домогосподарств
  Пріоритетні напрямки розвитку:
 • розвиток органічного сільського господарства

 Ключові заходи:

 • розвиток органічного сільського господарства, з можливістю для населення отримати доходи від ведення присадибного сільського господарств.
 1.  Формування системи надання якісних житлово-комунальних послуг
  Пріорітетні напрямки розвитку:
 • розвиток комунального підприємства для надання житлово-комунальних послуг та благоустрою території.

 Ключові заходи:

 • матеріально-технічне забезпечення сільських комунальних підприємств для належного виконання функцій з надання житлово-комунальних послуг та благоустрою територій.
 • Запровадження роздільного збору сміття з подальшою реалізацією вторинного сміття.
 1.  Розвиток інженерної інфраструктури в громаді
  Пріорітетні напрямки розвитку:
 • забезпечення належної якості доріг та супутньої інфраструктури
 • забезпечення роботи вуличного освітлення
 • забезпечення безперебійної роботи водопровідних мереж.

 Ключові заходи:

 • визначення пріоритетності ремонтів та відновлення об’єктів дорожньо- транспортної інфраструктури
 • проведення робіт    з ремонту    та    реконструкції об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури
 • підтримка в належному стані та диспетчеризація вуличного освітлення у  населених пунктах громади
 • проведення енергоаудиту об’єктів соціальної інфраструктури в громаді
 • виготовлення проектів енергосанації будівель закладів комунальної форми власності (в першу чергу – закладів освіти, дошкільного виховання та медицини)
 • проведення робіт по енергосанації будівель закладів комунальної форми власності
 • запровадження систем та заходів енергозаощадження в закладах комунальної власності та житлово-комунальному господарстві
 • визначення пріоритетності ремонтів та будівництва об’єктів комунального господарства ( водопровідних мереж, накопичувальних ємностей,   насосних станцій, розроблення нових свердловин)
 • проведення робіт    з ремонту  реконструкції  та частково  нового будівництва водопровідних мереж с. Бердянське та Агробаза.
 1.  Підвищення якості життя в громаді
  Пріоритетні напрямки розвитку:
 • підвищення якості послуг закладів охорони здоров’я
 • розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя
 • забезпечення громадської безпеки.

Ключові заходи:

 • покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів
 • проведення     модернізації приміщень освітніх закладів з метою енергозбереження;
 • оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
 • підтримка колективів художньої самодіяльності в селах громади
 • відкриття нових гуртків та секцій, що є затребуваними в сільській місцевості та відбивають потреби різних категорій населення покращення матеріально-технічної бази закладів культури, в тому числі бібліотек (комп’ютеризація)
 • будівництво спортивних майданчиків, міні-футбольних полів зі штучним покриттям
 • створення молодіжно-спортивного центру для занять фізичною культурою
 1.  Соціальний захист населення
  Пріоритетні напрямки розвитку:
 • забезпечення якісної та ефективної системи соціального захисту громадян
 • забезпечення адресності надання всіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій
 • посилення соціального захисту громадян що опинилися в складних життєвих обставинах
 • своєчасне виявлення та облік одиноких непрацездатних малозабезпечених громадян, які мають право на соціальне обслуговування з урахуванням визначених потреб
 • надання соціально-побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, юридичних та інших видів соціальних послуг, підтримки здоров’я особам похилого віку та інвалідам старше 18-ти років відповідно Державних стандартів та європейського рівня якості
 • виконання державних та місцевих програм соціального захисту населення, спрямованих на забезпечення життєдіяльності осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах внаслідок інвалідності, стану здоров’я, похилого віку, безробіття, через тимчасову окупацію частини країни, проведення антитерористичної операції у східному регіоні і потребують сторонньої допомоги
 • розширення зони обслуговування за рахунок більш повного охоплення соціальними послугами жителів віддалених населених пунктів
 • впровадження інноваційних соціальних технологій, розширення спектру та якості соціальних послуг.
 • забезпечення соціального обслуговування осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з числа жителів об’єднаних територіальних громад, на умовах договору про співробітництво.
 • забезпечення поінформованості населення з питань діючого соціального законодавства, умов надання соціальних послуг
 • поширення співпраці з громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на посилення соціального захисту пільгових категорій населення.
 • надання соціальної підтримки учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції
 • запобігання та протидія домашньому насильству
 • соціальна підтримка осіб з інвалідністю.

 Ключові заходи:

 • здійснення контролю за своєчасною виплатою всіх видів соціальних допомог та компенсацій відповідно до чинного законодавства
 • створення необхідних умов для забезпечення належного прийому та обслуговування громадян, прийняття документів для призначення всіх видів державної соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій, здійснення перевірок фактичного місця проживання/перебування та контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
 • впровадження інноваційних соціальних технологій, розширення спектру та якості соціальних послуг
 • посилення адресності всіх видів соціальних послуг
 • забезпечення осіб з інвалідністю якісними послугами в т.ч. і  транспортними послугами.
 1. VI. Перспективи розвитку Бердянської сільської ради в 2019 – 2021 роках.

Пріоритетними галузями розвитку Бердянської  сільської ради  Мангушського району Донецької області на 2019-2021 роки визначено: культуру, безпека громади та її жителів, благоустрій населених пунктів.
Для забезпечення культурного, спортивного, інфраструктурного  розвитку громади планується:
1.    Капітальний ремонт окремих приміщень в будинку культури села Бердянське ( зокрема будівництво туалету).
2.    Виготовлення проектно-кошторисної документації  на Будівництво мін-футбольного поля зі штучним покриттям в селі Бердянське з подальшою реалізацією проекту.                                                                                                                3. Виготовлення проектно-кошторисної документації на Будівництво спортивного комплексу  в с. Приазовське з подальшою реалізацією проекту.
4.    Забезпечення матеріально-технічної бази заклади культури та спорту.                      5. Виготовлення проектно-кошторисної документації з Будівництва водопровідних мереж в с.Бердянське Мангушського району Донецької області.

 1. Будівництво водопровідних мереж в с.Бердянське Мангушського району Донецької області – 1 черга в 4 кварталі 2019 року.
 2. Будівництво водопровідних мереж в с.Бердянське мангушського району Донецької області – 2 черга в 2 – 4  кварталі 2020 року.
 3. Виготовлення проектно-кошторисної документації дитячого і спортивного майданчиків в с. Бердянське.
 4. Будівництво дитячого і спортивного майданчиків в с. Шевченко.
 5. Поточний ремонт доріг.
 6. Виготовлення Генерального плану сіл Бердянської сільської ради: Приазовське, Бердянське, Агробаза, Шевченко, Приміське.
 7. Виготовлення проектно-кошторисної документації Благоустрою зеленої зони в с. Агробаза по вул. Зелена.
 8. Виготовлення проектно-кошторисної документації Благоустрою зеленої зони в с. Приазовське по вул. Центральна.
 9. Благоустрій кладовищ.
 10. Відновлення лісосмуг та багаторічних насаджень шляхом очистки від сухих та аварійних дерев та висадження нових.

Підтримку економічної активності населення на території  Бердянської сільської ради планується впровадити  роздільний збір сміття,  підтримка  підприємців по виробництву альтернативного палива, розвитку сільського «зеленого» туризму, розширення сфери по наданню побутових послуг.
населених пунктах громади.

 

Секретар сільської ради                                              О.М. Клименко

Архіви

1200px Дія

ПОРТАЛ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

Igov
Banerbpd 170x100